سرطان پستان

سرطان پستان

211000 مورد تشخیص جدید در سال آمریکا وجود دارد .هشت درصد موارد به علت عوامل توارثی است .زنان سیاه پوست با تشخیص سرطان پستان پیش آگهی بدتری نسبت به زنان سفید پوست دارند .

عوامل خطر ساز
افزایش سن
جنس زن
سابقه خانوادگی در اقوام درجه اول به خصوص اگر قبل از یائسگی باشد .
مصرف متوسط الکل + 3 نوشیدنی در هفته .
تماس با استروژن : منارج زودهنگام ، یائسگی دیرهنگام ، عدم زایمان ، درمان جانشینی هورمونی .

تشخیص های افتراقی

90 درصد توده های پستانی خوش خیم می باشد .
تغییرات فیبروکیستی
فیبروادنوم
پاپیلوم داخل مجرا
کیست های پستانی
ماستیت یا آبسه
لنفادنوپاتی خوش خیم .

تظاهرات بالینی

  • توده های مشکوک به بدخیمی خصوصیات مشخص دارند .
  • توپر ، مشخص ، سخت ، بدون تحرک و حاشیه های نامنظم .
  • توده های یک طرفه در پستان یا زیر بغل
  • معمولا غیر حساس است اما می تواند دردناک باشد .
  • توجه کنید که تظاهرات خوش خیم یک توده سرطان را رد نمی کند .
  • واپس رفتن نوک پستان و یا پوست آن
  • ترشح خود به خود خونی نوک پستان
  • اریتم بیانگر سرطان التهابی است .
  • ادم و پوست پرتقالی علائم سرطان پیشرفته هستند .
  • بیماری پاژه می تواند به صورت ضایعه پوسته  اندازه نوک پستان نمود یابد .

درمان

از برداشتن غده پیش آهنگ و یا زبر بغلی برای مرحله بندی تمام بیماران استفاده می شود .
برش ضایعه برای درمان موضعی
ضایعات 2 تا 5 سانتی متری اغلب به وسیله برداشتن پستان درمان می شود .
درمان سیستمیک همراه با برش موضعی اغلب تجویز می شود .
درمان هورمونی ( شامل تاموکسی فن ) برای تومورهای بزرگ غذه های لنفاوی درگیر یا نشانگرهای مثبت با پیش آگهی ضعیف شیمی درمانی لازم می شود .

تشخیص

معاینه بالینی پستان : 11 درصد سرطان های پستان توسط ماموگرام تشخیص داده نمی شوند اما طی معاینه بالینی پستان به تشخیص می رسند .
سونوگرافی جهت شناسایی کیست های پستانی و ارزیابی ضایعات که در ماموگرام تششخیصی نیستند  به کار می رود . به خصوص در زنان جوان مفید است . نمونه برداری همراه آنالیز بافتی تشخیصی است .
نمونه برداری با سوزن مرکزی تشخیص قطعی را فراهم می کند می توان از ان جهت تصویربرداری برای تعیین محل نمونه برداری از ضایعات غیر قابل لمس استفاده کرد .
نمونه برداری وسیع تشخیص قطعی را فراهم می کند و همچنین اگر کل ضایعه با حاشیه ای کافی برداشته شود به عنوان لامپکتومی محسوب می شود

درباره نویسنده

پاسخ

پنج × سه =